Hur? Var?

Coachningen sker huvudsakligen per telefon, Skype eller Zoom. 
Personliga träffar sker enligt överenskommelse.
Varje samtal varar 
ca 45 - 55 minuter. 

Svenska
Engelska
Franska


Priser 2020

595:- per samtal 45-55 min
6 samtal under 4 månader/termin 3250:-

10 ggr under 12 månader 5500:- 

20% Rabatt för student hos SGA

50% Rabatt för Musikstuderande under 26år.

Faktura eller Swish

Kontakt och anmälan

OBS:
ANGE KOD: SGA2020


www.capediacoaching.com

MAIL: carina@capediacoaching.com

TEL: 070-494 70 87

Carina Petit dit Dariel
Diplomerad coach
Med entusiasm och värme coachar jag dig som musiker, student att hitta dina styrkor och drivkrafter för att du ska kunna ta till vara och förvalta din musikaliska kapacitet på bästa sätt.

Vad är coachning? 
Coachning är en samtalsmetod som bygger på coachens kraftfulla frågor som du själv besitter svaren på. Med hjälp av mina coachande frågor kommer du kunna formulera och hitta dina personliga nycklar till din personliga metod för en framgångsrik, bestående motivation och tillit till din musikalitet.

Varför en coach?
Som musiker och musikstuderande står du och kommer stå inför många utmanande situationer då du behöver prestera som bäst där och då. Det gäller att vara så välrustad som möjligt inte bara tekniskt och musikalsikt utan även mentalt.
Det kan ibland bli en tuff utmaning i att hålla liv i motivationen utan att drabbas av tvivel till den musikaliska förmågan du besitter.
Som coach hjälper jag dig att hitta din framgångsrika motivation, riktning och balans i din musikaliska karriär.   
              
Varför coachning av mig?
Med mina personliga erfarenheter av högre musikstudier och som musiker ger det mig insikt i vad som krävs för att jag på bästa sätt som personlig coach hjälpa dig på vägen till ditt mål.  

Varför ska du som elev hos SGA ha en personlig coach?
Parallellt med dina musikstudier hos SGA hjälper jag dig att hitta din framgångsrika struktur och balans för att på bästa sätt kunna ta tillvara på den exklusiva, professionella undervisning som SGA erbjuder dig som elev.
Coachning passar alla oavsett ålder och målsättning. Du väljer själv om du vill bli coachad i din roll som musiker eller personliga och privata målsättningar.

Jag utmanar dig att reflektera, sätta upp mål, delmål och att genomföra dessa.

Samtalen genomförs givetvis under tystnadsplikt och enligt ICF*-s etiska regler. 
(*ICF- Internationell branschorganisation för coacher)

Copy to clipboard