vi stödjer sveriges gitarrliv!

Föreningen Klassisk Gitarr (FKG) är till för ALLA gitarrintresserade! Du behöver alltså inte vara en gitarrist för att bli medlem, det räcker med att du är intresserad av gitarr!

FKG är en stark ideell förening som arbetar rikstäckande för att främja och stödja intresset för klassisk gitarr genom att arrangera och stödja gitarrkonserter, kurser, föreläsningar, musikinspelningar, gitarrfestivaler,  tävlingar, festivaler, musikresor, m.m.

OBS: Det är fritt fram för alla gitarrister att göra reklam för sin konsert i kalendariumet (gäller även ickemedlemmar)

FKG arbetar aktivt för att den klassiska gitarren ska inta en betydande position i musiklivet genom att samarbeta med kommuner, landsting och olika intresseorganisationer. Vi arbetar givetvis för kulturell mångfald och jämlikhet mellan könen, likväl som att öka tillgängligheten för rörelsehindrade.

Att öka och sprida kunskapen om den klassiskagitarrens fantastiska möjligheter och hjälpa, studenter och gitarrister är vår drivkraft!
Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften till:
Bankgironummer nr: 520-3013
Skicka därefter in kompletterande info via mail, fkg@musicone.se  genom att fylla i nedanstående formulär:
Ange ditt:
-Namn
-Postadress
-E-mailadress
-Telefonnummer
www.foreningenklassiskgitarr.se

Copy to clipboard